Realverdi

Realverdi gir uttrykk for den faktiske verdien av en eiendel. Denne er ofte forskjellig fra både bokførte verdier og de verdiene som eksempelvis ofte legges til grunn ut ifra aksjekurser.