Rente Paritet

Renteparitets-teorien forsøker å forklare forhold mellom valutakurser ut ifra forskjellen i rentene til de to lands respektive valutaer. Teorien tilsier at rentenivået i to land og valutakursen mellom de to landenes valuta over tid vil justeres slik at effekten av eventuelle endringer i det relative rentenivået vil motvirkes av endringer i valutakursen slik at det derfor ikke vil være mulig å gjøre risikofrie plasseringer i utenlandsk valuta.