Slippage

Når kursen en ordre blir gjort til, er forskjellig fra kursen som var i det ordren ble gjort refererer vi til det som Slippage. Slippage kan ha naturlige markedsmessige forklaringer, eller kan (ofte) komme av at enkelte meglere selv lager denne slippagen for å tjene ekstra på den aktuelle handelen.