Spotkurs

Spotkurs refererer til den kursen som er gjeldende til enhver tid for det aktuelle (ofte finansielle) instrumentet.