Stop-ordre (Stopp-loss)

Ordre som typisk blir satt for å begrense mulige tap på åpne posisjoner. Men det er fullt mulig og slettes ikke uvanlig at denne ordretypen også benyttes til å entre markedet, -ofte referert til som å stoppe seg inn i en posisjon.