Utbytte

Dette er når selskaper velger å betale ut hele eller deler av overskuddet til sine aksjonærer. Ved CFD-handel vil det typisk bli lagt til handlekontoen til den enkelte da aksje/aksjeindeks CFDer ikke er utbytteberettigede på lik linje med aksjer/aksjeindekser slik at dette da blir godtgjort som utbytte-kompensasjon.