Valutatrading

Valutatrading, valutahandel og valutaspekulasjon er alle uttrykk for det samme. Det beskriver handel i valutamarkedet mellom to eller flere valutaer i den hensikt å tjene på en valutas styrkning i forhold til en annen.