Kjøp Aksjeindekser

Her kan du lese om de mest kjente og omsatte aksjeindeksene som tilbys av de fleste CFD-meglere. De kan handles long og short, og er i praksis alltid omsettelige pga veldig høy likviditet

I denne artikkelen kan du lese litt om de mest kjente og mest omsatte aksjeindeksene i verden. Bakgrunnen for disse aksjeindeksene, samt informasjon om hva som omsettes på disse.

Nasdaq

Nasdaq er en amerikansk elektronisk børs som de fleste forbinder med teknologi relaterte virksomheter.

Børsen ble grunnlagt av National Association of Securities Dealers og virksomheten startet i februar 1971. Børsen er i dag det nest største aksjemarkedet i USA og Verden for øvrig.

Begrepet «Nasdaq» brukes i praksis av de fleste til å referere til Nasdaq Composite indeks, som er en aksjeindeks sammensatt av over 3000 aksjer som alle er notert på Nasdaq-børsen.

Her finner vi de aller største og mest kjente av globale teknologi-selskaper inkludert alle av de som utgjør de såkalte ‘Big 5’, også ofte referert til som FAANG;

Facebook, Amazon, Apple, Netflix, og Google (Nå kalt Alphabet).

CFD tradere handler svært hyppig i Nasdaq-indeksen som er en av de absolutt mest handlede indeksene globalt.

De store handelsvolumene i indeksen gjør den veldig likvid slik at for tradere er indeksen relativt rimelig å handle samtidig som en i praksis ‘alltid’ kommer seg ut selv om markedene skulle være volatile og svinge mye.

Opprinnelsen til Nasdaq

Nasdaq ble offisielt utskilt fra NASD og begynte å operere som en egen børs i 2006.

I 2007 slo de seg sammen det skandinaviske børskonsernet OMX og dannet dermed Nasdaq OMX-gruppen, som i dag er verdens største børsselskap, og står for ca. 10 % av alle verdipapirtransaksjoner globalt.

Nasdaq OMX har hovedkontor i New York, og opererer i dag i 25 markeder, og da hovedsakelig innen aksjehandel.

Virksomheten inkluderer også; opsjoner, rentepapirer, derivater og råvarer.

Handelsteknologien benyttes i dag av ca 70 børser i 50 land og er selv børsnotert på Nasdaq under symbolet NDAQ, og har siden 2008 vært en del av S&P 500 indeksen.

S&P 500

S&P 500 indeksen er sammensatt av mere enn 500 store amerikanske virksomheter. Indeksen ble opprettet allerede i 1957. Rent teknisk er i dag rundt 10 av virksomhetene ikke hjemmehørende i USA.

De forskjellige aksjene som til enhver tid inngår i indeksen blir bestemt av en komité, og utgjør et bredt spekter av amerikansk industri, og er følgelig ikke bestemt ut ifra størrelsen på selskapene alene.

S&P 500 eller Standard & Poor’s 500 Index som formelt er navnet har en markedsverdivektet sammensetning og er i praksis ansett som den beste indikatoren over store amerikanske aksjer.

S&P 500 sammensetning

Markedsverdien av et selskap beregnes ved å ta dagens aksjekurs og multiplisere den med antall utestående aksjer.

S&P bruker her bare såkalt tilgjengelige aksjer, noe som betyr de aksjene som publikum faktisk kan handle.

S&P justerer så hvert selskaps markedsverdi for å kompensere for nye emisjoner og / eller selskapsfusjoner mv.

Indeksverdien beregnes så ved å summere de justerte markedsverdiene for hvert selskap og dele resultatet av en faktorverdi.

Dessverre er denne faktorverdien ikke offentlig tilgjengelig, men kun noe S&P benytter internt.

CFD tradere handler svært hyppigt i S&P 500 indeksen som er en av de absolutt mest handlede indeksene globalt.

De store handelsvolumene i indeksen gjør den veldig likvid slik at for tradere er indeksen relativt rimelig å handle samtidig som en i praksis ‘alltid’ kommer seg ut selv om markedene skulle være volatile og svinge mye.

FTSE 100

FTSE 100 er en aksjeindeks for de 100 mest verdifulle selskapene notert på London-børsen.
Selskapene inkludert i FTSE 100 indeksen representerer omkring 80 prosent av markedsverdien av børsen.

Indeksen ble opprettet 3. januar 1984 av FTSE Group, som representerer et samarbeid mellom London-børsen og Financial Times.

FTSE 100 anses i stor grad som den ledende indikatoren på den økonomiske situasjonen i Storbritannia og den britiske økonomien generelt. Indeksen tiltrekker seg ofte investorer som søker eksponering mot England.

Til tross for at en rekke av selskapene som inngår i indeksen i relativt stor grad har sine respektive virksomheter utenfor Storbritannia er FTSE100 indeksen fortsatt ansett å være en god indikator for Storbritannia og britiske selskapers tilstand.

Ved etableringen i januar 1984 hadde indeksen et basisnivå på 1000. Per mars 2020 har den nådd et nivå på over 6000.

Hva er Financial Times Stock Exchange Group – FTSE?

Financial Times Stock Exchange Group (FTSE), også kjent under kallenavnet «Footsie», er en uavhengig organisasjon.

Organisasjonen kan grovt sett sammenlignes med S&P, og fokuserer på å utvikle indekstilbud for de globale finansmarkedene, hvorav den mest kjente indeksen er FTSE 100.

Markedsanalytikere, tradere og investorer følger typisk de forskjellige FTSE-indeksene, og da spesielt FTSE 100, som er den klart mest populære og handlede indeksen i Europa.

CFD tradere handler svært hyppig i FTSE100-indeksen som er en av de absolutt mest handlede indeksene globalt.

De store handelsvolumene i indeksen gjør den veldig likvid slik at for tradere er indeksen relativt rimelig å handle samtidig som en i praksis ‘alltid’ kommer seg ut selv om markedene skulle være volatile og svinge mye.

Best i Test Megler

Vi anbefaler den Nordiske nettmegleren Skilling til norske tradere.

 • Ekstremt lave kostnader
 • BankID
 • 3 handelsplattformer
 • Norsk kundesupport
 • 1000+ instrumenter
 • Kontovaluta i NOK

DAX

DAX er en Blue Chip-aksjeindeks bestående av 30 store tyske selskaper notert på Frankfurt-børsen.

DAX er en forkortelse for Deutscher Aktien Index, og er ‘aksjekurv’ samensatt av de 30 største og mest likvide selskapene som omsettes på Frankfurt-børsen.

DAX ble etablert i 1988 med en basisindeksverdi på 1000. De selskapene som er inkludert i indeksen utgjør ca. 75% av den samlede markedsverdien av alle selskapene notert på Frankfurt børsen.

Indeksen ligger i dag (mars 2020) på over 10 000.

Indeksen regnes som den desidert mest toneangivende indikatoren med tanke på tilstanden i den tyske økonomien.

Selskapene som er notert på DAX-indeksen er i stor grad multinasjonale selskaper som ikke bare vesentlig påvirker den innenlandske tyske økonomien, men også den globale økonomien.

Selskapene i indeksens har i veldig stor grad bidratt til det som kalles det «tyske økonomiske mirakel» eller Wirtschaftswunder, et begrep som beskriver Tysklands gjenoppbygning etter andre verdenskrig.

Daimler, Bayer, Allianz, og Adidas inngår alle i indeksen og representerer med dette selskaper som er toneangivende ikke bare i Tysk industri, men også innen sine respektive bransjer internasjonalt.

På en litt annen måte enn de fleste indekser nominerers DAX-indeksen i futurekurser, og da med futurekursene for neste dag, dette selv etter børsens stengetid.

Selskaper i indeksen kan fjernes om de ikke lenger skulle være blandt de 45 største selskapene, eller legges til hvis de utvikler seg til å blant de 25 største på Frankfurt børsen.

CFD tradere handler svært hyppig i DAX-indeksen som er en av de absolutt mest handlede indeksene globalt.

De store handelsvolumene i indeksen gjør den veldig likvid slik at for tradere er indeksen relativt rimelig å handle samtidig som en i praksis ‘alltid’ kommer seg ut selv om markedene skulle være volatile og svinge mye.

Nikkei

Nikkei er en forkortelse for Japans Nikkei 225 Stock Average, den ledende og mest toneangivende indikatoren for japanske aksjer. Den er bestående av Japans 225 fremste blue-chip aksjer som er notert på Tokyo Stock Exchange.

Nikkei tilsvarer i praksis på mange måter Dow Jones Industrial Average Index i USA.

Nikkei-indeksen er beregnet siden september 1950 (tilbakevirkende til mai 1949). Blant de mest kjente selskapene som inngår i Nikkei-indeksen er Canon, Sony og Toyota.

Nikkei ble etablert i kjølvannet av andre verdenskrig, og aksjene som er inkludert blir vurdert ihht aksjekurs, i motsetning til markedsverdi som veldig ofte er normalt i de fleste andre sammenlignbare indekser.

Indeksverdien oppgis i Japanske Yen og sammensetningen av Nikkei gjennomgås hver september, med evntuelle endringer påfølgende mnd.

Bakgrunn til Nikkei

Japan opplevde en stor aksjeboble på slutten av 1980-tallet da regjeringen brukte økonomiske stimuli til å motvirke en resesjon som i relativt stor grad kom etter at den japanske yenen hadde styrket seg med ca. 50% i løpet av første delen av tiåret.

Aksjekurser og eiendomsverdier ble omtrent tredoblet mellom 1985 og 1989, og på høyden av boblen, utgjorde disse nærmere 60 % av den totale verdien til det globale aksjemarkedet.

Da boblen brast i 1990, stupte Nikkei-indeksen med ca 30% før den fortsatte nedturen videre i de påfølgende årene.

Så sent som i oktober 2008 ble Nikkei-indeksen handlet for under 7000, noe som representerte en nedgang på mer enn 80% fra toppen i desember 1989.

Indeksen har siden hente seg en god del inn, men så sent som i 2015 lå indeksen fortsatt nesten nesten 50% under toppnoteringen fra 1989.

Toppnoteringen (29. Desember 1989) var på ca 39 000, og i dag mere enn 30 år senere (mars 2020) er indeksverdien fortsatt (bare) rett under 20 000.

CFD tradere handler svært hyppig i Nikkei-indeksen som er en av de absolutt mest handlede indeksene globalt.

De store handelsvolumene i indeksen gjør den veldig likvid slik at for tradere er indeksen relativt rimelig å handle samtidig som en i praksis ‘alltid’ kommer seg ut selv om markedene skulle være volatile og svinge mye.

OBX

OBX-indeksen består av de 25 mest omsatte aksjene notert på Oslo Børs som er inkludert i hovedindeksen (OSEBX).

Rangeringen baseres på en seks måneders omsetningsperiode, og indeksen justeres hver tredje fredag i juni og desember. OBX-indeksen kan handles i ved hjelp av børsnoterte futures, opsjoner CFD’er.

Oslo Børs er Norges eneste regulerte verdipapirbørs og selskapene notert opererer i et mangfold av bransjer.

Til tross for dette er det en relativt stor overrepresentasjon av selskaper innen bransjer som bank, olje og gass, bioteknologi og marine næringer.

Et stort flertall av verdipapirene som handles på Oslo Børs er såkalte norske allmenn-aksjeselskaper, men det finnes også utenlandske selskaper som søker om å bli notert på Oslo Børs.

Norske CFD tradere handler svært hyppig i OBX-indeksen, mens utenlandske investorer i relativt stor grad ofte finner indeksen, og også Oslo Børs generelt noe små.

Indeksen må etter norske forhold kunne sies å både være likvid og transparent. CFD’er på OBX indeksen blir som oftest basert på enten future-beregninger og på såkalte cash beregninger.

Om det er noe du lurer på om aksjeindeks investeringer med CFD, eller noe du mener vi burde inkludert er det bare å kontakte oss på post@cfdeksperten.no

Best i Test Megler

Vi anbefaler den Nordiske nettmegleren Skilling til norske tradere.

 • Ekstremt lave kostnader
 • BankID
 • 3 handelsplattformer
 • Norsk kundesupport
 • 1000+ instrumenter
 • Kontovaluta i NOK

Ofte stilte spørsmål om det å kjøpe aksjeindekser

Kjøpe Aksjeindekser

 • Hvordan investerer jeg i Aksjeindekser?

  Det første du må gjøre er å åpne en trading konto til en megler som tilbyr de aksjeindeksene du er interessert i å kjøpe og trade med. Og åpner du en konto hos den nordiske ‘Best i Test’ megleren Skilling vil du kunne registrerer deg med BankID og ha kontoen klar på bare noen få minutter.

 • Hva er fordelen med å kjøpe Aksjeindekser?

  Når du handler direkte i de forskjellige aksjeindeksene slipper du å forholde deg til veldig mye analysering av enkelt aksjer. Ved å heller bare å ta stilling til om aksjemarkedet som helhet skal opp eller ned og handle deretter fjerner du veldig mye av risikoen som ligger i det å handle enkeltaksjer.

 • Hvilke aksjeindekser bør jeg Kjøpe?

  De mest populære aksjeindeksene som nordmenn investerer i er i tillegg til den norske OBX indeksen; DAX indeksen i Tyskland, S&P500 indeksen, NASDAQ og Nikkei225 indeksen.

 • Får jeg utbytte når jeg sitter investert i aksjeindekser?

  Ja. Sitter du investert i aksjeindekser når en eller flere av de underliggende aksjene som indeksen er sammensatt av betaler utbytte så vil du automatisk få dette godskrevet på din konto.

 • Kan jeg shorte Aksjeindeksene om om jeg tror merkedet skal falle?

  Ja. Du kan shorte de forskjellige aksjeindeksene like lett som du kan kjøpe disse. Veldig mange foretrekker å trade med aksjeindekser nettopp fordi de kun ønsker å forholde seg til om markedet som en helhet skal opp eller ned, og innretter sin trading deretter.

 • Kan jeg gire når jeg kjøper aksjeindekser?

  Ja. Du kan typisk gire inntil 20x når du kjøper eller shorter aksjeindekser ved bruk av CFD. Om du registrer deg som profesjonell kunde vil du kunne gire 200x, og om du velger en såkalt ‘non-EU’ konto vil du kunne gire inntil hele 500x i når du trader med aksjeindekser.

 • Populære artikler

  Hva er CFD?

  CFDer lar deg handle i finansielle markeder som aksjer,...

  Shorte kryptovaluta

  Å shorte Bitcoin eller andre kryptovaluta betyr at du...

  Giring av aksjer

  Kom i gang med giring av aksjer på bare...

  Grønne aksjer: 2021 guide til grønne aksjeinvesteringer

  Grønne aksjer har i løpet av 2020 blitt mer...

  Kjøpe aksjer: En fullstendig guide for 2021

  Kjøpe aksjer Forut for at man begynner å kjøpe aksjer...

  Kjøpe Bitcoin: Slik investerer du i Bitcoin i 2021

  Kjøpe Bitcoin? Bitcoin (BTC) er verdens desidert største og...

  Våre anbefalte meglere

  Etter å ha testet alt som finnes av trading plattformer der ute de seneste 20 årene vet vi hva som fungerer

  etoro-norge

  En veldig populær megler som passer for både tradere og investorer. eToro har stort produktutvalg og veldig god brukervennlighet. ----------

  Les full anmeldelse

  • Kopier tradere automatisk
  • Handelsplattform på norsk
  • 14+ kryptovalutaer
  • Ekstremt brukervennlig
  • Norsk kundesupport
  • Kontovaluta i NOK
  • Registrering med BankID

  Markets-com

  En godt etablert megler som tilbyr handel i tusenvis av ulike instrumenter. Gode priser og flere plattformer til proffe og uerfarne. ----------

  Les full anmeldelse

  • Avanserte verktøy
  • Tusenvis av instrumenter
  • 5 handelsplattformer
  • Lave kostnader
  • Registrering med BankID
  • Norsk kundesupport
  • Klientkonto i Norge