Aksjebørs

Aksjebørs er en sentral for omsetning av aksjer i børsnoterte selskaper. Aksjebørser skiller seg fra andre børser fordi de omsettelige instrumentene er begrenset til aksjer, obligasjoner og børshandlede produkter (ETP-er).