Avkastning

Avkastningen beskriver gevinsten eller tapet på en investering. Dette typisk i prosent av den investeringen (hovedstolen).