Basisvaluta

En basisvaluta vil alltid stå først oppført først i det som refereres til som valutapar eller valutakryss. Eksempelvis er euro da basisvaluta i valutakrysset EURNOK, mens Norske kroner er basisvaluta i valutakrysset NOKSEK. En valuta oppgis alltid i forhold til en annen, da en alltid kjøper den ene og selger den andre (eventuelt selger den ene, og kjøper den andre).