Bunnlinje

Bunnlinjen til et selskap refererer til fortjeneste etter skatt og er derfor en særs viktig komponent i vurderinger og verdsettelser av selskapet.