Giring

Giring beskriver forholdet mellom egenkapital og gjeld. Desto mindre egenkapital i forhold til gjeld, desto høyere blir giringen.