Hauk og due

Hauk og due er begge uttrykk som benyttes for å beskrive pengepolitiske beslutningstagere (Sentralbanksjefer og komite-medlemmer osv.) hvor hauk beskriver en som er for tilstramninger i økonomien og due en som typisk heller i motsatt retning og dermed for lettelser i den økonomiske politikken (ofte aktuelt i forbindelse med rentesettinger og ev. ved utstedelse / kjøp av nye obligasjoner), -også kjent som kvantitative lettelser.