Hedge

Å hedge, eller å sikre som det blir hetende på norsk beskriver handler eller posisjoner tatt i den hensikt å sikre hele eller deler av porteføljer. Dette kan f.eks. bestå i å sikre valuta i forbindelse med aksjekjøp i andre valutaer enn ens egen, eller f.eks. flyselskap som sikrer prisen på framtidig drivstoff-forbruk i den hensikt å få ett mere forutsigbart kostnadsbilde.