Kurtasje

Kurtasje er kostnaden av å plassere en ordre, -og denne varierer typisk avhengig av volum og / eller aktivaklasser.