Tom-next rente

Eller tomorrow-next er den renten en betaler/får når en velger å rullere en valutaspot posisjon til påfølgende dag.