Trailing stop

Trailing Stop-ordre eller Trailing Stop-loss-ordrer er ordrer som automatisk følger bevegelsen til det aktuelle produktet (traderen bestemmer selv avstanden), og gitt traden går riktig vei vil denne justerer seg etter helt fram til når / om denne markeds-bevegelsen snur, hvorpå den vil bli automatisk utført og stenge den aktuelle posisjonen. Trailing stops benyttes typisk for å unngå å ta gevinst for tidlig gitt at en har tro på begrenset med volatilitet for den aktuelle posisjonen.