Aksjeindekser består av et bestemt utvalg aksjer som speiler en bestemt børs eller sektor. Fordelen med å handle en aksjeindeks framfor spesifikke aksjer, er at man får eksponering mot hele markedet og kan i den forstand minimisere usystematisk risiko som følger med enkeltaksjer.

Som investor, trenger du ikke utføre omfattende analyser av selskaper, da du i stedet kan ta et valg i forhold til om markedet skal opp eller ned.

Hva er en Aksjeindeks

En aksjeindeks er en samling av spesifikke aksjer, ofte de største aksjene på en børs, eller et utvalg aksjer fra en sektor.

Den kanskje mest kjente aksjeindeksen er den amerikanske S&P 500 som gjenspeiler verdien av de 500 mest toneangivende børsnoterte selskapene i USA.

Dersom disse aksjene samlet sett går opp, vil også kursen på S&P 500-indeksen gå opp.

Andre kjente aksjeindekser er Nikkei-indeksen i Japan, DAX-indeksen i Tyskland og FTSE-indeksen i Storbritannia.

Handle aksjeindekser med CFD

Å benytte CFD til indekshandel byr på en rekke fordeler for investorer og tradere.

I kraft av at CFD’er gir investorene muligheten til å handle fritt i de forskjellige indeksene uten å faktisk eie de underliggende verdipapirene (aksjer, råvarer, metaller osv.) så kan de ganske enkelt bare trade på at kursene enten stiger eller synker uten å da måtte gjøre annet enn å kjøpe eller selge.

En trader kan eksempelvis plassere en kjøpsordre i DAX-indeksen, og om kursen på indeksen går opp eller ned, så vil vedkommende helt enkelt bare bli sittende igjen med mellomlegget i form av enten gevinst eller tap på sin konto (marginkonto).

Siden traderen aldri fysisk eier indeksen så vil i praksis kostnadene bli langt lavere enn andre sammenlignbare måte å handle på sammtidig som at det ikke har noen praktisk betyding om en først kjøper (“går long”) eller selger (“går short”) da det normalt ikke er noen form for restriksjoner på shorthandel i de forskjellige indeksene.

Tror en eksempelvis at markedet skal falle, trykker en ganske enkelt bare på ‘salgsknappen’.

Lær å handle med Aksjeindekser

Å handle aksjeindekser er en enkel og effektiv måte å kunne spekulere på det aller meste av verdens finansmarkeder og samtidig holde seg oppdatet på utviklingen i de største og mest toneangivende verdipapirmarkedene.

Indeksene er  i praksis finansielle derivater som beregnes ut i fra summen av vedien til de selskapene som  til enver tid inngår i de forskjellige indeksene.

Handel med aksjeindekser kan i praksis handles nærmest døgnet rundt da de store børsene befinner seg i forskjellige tidssoner slik at det nærmest alltid er et åpnet aksjemarked du kan trade i (vel å merke i ukedagene ).

Videre er veldig mange aksjeindekser såkalt future-basert slik at de også kan handles utenom børsenes faktiske åpningstider, både før og etter.

Et godt eksempel er S&P500, som hos de fleste CFD-meglere kan handles omtrent hele døgnet, med unntak av 1 time mellom 23.00 og midnatt i ukedagene.

Uansett, når en skal begynne å handle aksjeindekser er det viktig at en velger en megler som har et tilstrekkelig utvalg av aksjeindekser samtidig som at handels-betingelsene også er konkuransedyktige.

Med aksjeindeks CFD’er kan en;

 • Handle på alle de ledende amerikanske, europeiske og asiatiske indeksene
 • Kjøpe eller selge (gå short) ihht eget markedssyn
 • Benytte giring som øker eksponeringen
 • Handle på en rekke av de mest kjente handelsplattformene som f.eks MetaTrader,  Ctrader for både  desktop, nettbrett & mobil
 • Utbyttejusteringer foregår automatisk
 • Renter beregnes automatisk og trekkes daglig
 • Sikre andre long/short investeinger, f.eks om du eier mange norske aksjer kan du gå short S&P500 om kvelden dersom det kommer dårlige markedsnyheter.

Aksjeindekser for Nybegynnere

Hver enkelt aksjeindeks skiller seg litt fra andre, og individuelle indeksdetaljer som blant annet komponenter, vekting, beregning samt når indeksen er åpen for handel kan man lett sette seg inn i forut for handel med de enkelte indeksene.

I praksis vil alt som påvirker aksjekursene i de aksjene som en aksjeindeks er sammensatt av påvirke indeksen tilsvarende.

Inntjeningsrapporter, makrostatistikk, og/eller sektorer-spesifikke hendelser og nyheter, som f.eks nye forskrifter og økonomiske data mv. vil nødvendigvis ha en sterk innvirkning på de forskjellige aksjeindeksene.

De mest populære aksjeindeksene som norske tradere og investorer handler ved bruk av CFD’er i dager følgnede;

 • S&P 500 – Verdien av Standard & Poor 500 er basert på aksjekursene til 500 ledende amerikanske selskaper
 • DJIA – Indeksen er prisvektet gjennomsnitt på 30 av de viktigste aksjene som handles på NASDAQ og New York Stock Exchange (NYSE)
 • NASDAQ 100 – Denne indeksen representerer verdien av 100 ikke-finansielle NASDAQ-handlede selskaper
 • FTSE 100 – FTSE 100 er en samling av 100 av de største børsnoterte britiske selskaper
 • DJ EURO STOXX 50 – Euro  Stoxx  50 samler inn 50 av de største europeiske selskapenes aksjeverdi
 • DAX – Den tyske Blue Chip-aksjeindeksen er sammensatt av 30 store tyske selskaper som er børsnotert på Frankfurt-børsen er veldig populær blandt norske tradere og investorer som trader med CFD’er.

Daytrading med Aksjeindekser

Daytrading med aksjeindekser er svært populært. Selv om aksjeindeksene også bidrar til å identifisere langsiktige trender samt å løpende identifisere nye investerings-muligheter, er det først og fremst mange som benytter indeksene til kortsiktig trading.

Aksjeindeksene er vanligvis mere stabile og forutsigbare sett i forhold til individuelle aksjer, og derfor foretrekker veldig mange daytradere å kjøpe og selge indeks-CFD’er framfor å handle i enkelt aksjer som naturligvis er mye mere krevende da det å analysere enleltselskaper for de fleste er langt mere utfordrende.

Da er det mye enklere å kun måtte forholde seg til om de forskjellige indeksene skal opp eller ned.

Samtidig er det slik at man får mye høyere giring når man handler CFD’er på indekser fremfor enkelt-aksjer. Dette gjør det spesielt populært blant daytradere, da de kan oppnå svært høy eksponering mot et aksjemarked, med en relativt lav egenkapital.

Enkelt eksempel:

Du har 10,000 NOK på din trading-konto. Du tror at amerikanske børser vil stige de nærmeste dagene, og bestemmer deg for å kjøpe en CFD på S&P500 indeksen. Kursen er 2500 (USD). Giringen på denne indeksen er 20 ganger.

Du har da tilgjengelig ca 1000 USD (10,000 NOK / 10 som er USD/NOK vekslingskurs)

Med giring på 20x, betyr dette at du kan kjøpe indeksen for ca 20,000 USD – dette tilsvarer 8 kontrakter (20,000/2500)

Etter 3 dager har kursen på S&P500 steget til 2600 (USD)  (opp 4%).

Du kan da lukke din posisjon, og brutto gevinst er da (2600-2500) x 8 = 800 USD eller ca 8,000 NOK

Dette tilsvarer 80% avkastning på din egenkapital på 10,000 NOK. Og dette kommer av giringen (20 x 4% = 80%)

Mange daytadere foretrekker aksjeindekser som utgjør spesifikke deler av de aksjemarkedene de investerer og trader i. For eksempel; I de amerikanske markedene, Nasdaq Financial-100 som dekker finansselskapene på NASDAQ børsen, mens S&P SmallCap 600 måler small-cap segmentet i New-York børsen NYSE.

Videre, kan ofte den tyske DAX 30 eller den franske CAC 40 vise seg å være en mere adekvat målestokk for handelsporteføljene til mange norske tradere.