OTC

Over the counter, og over the counter products referer til instrumenter som omsettes utenom sentraliserte børser. Over the counter (over disken på norsk). Valuta er kanskje det mest kjente OTC-instrumentet vi kjenner.